Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem společnosti L'ORÉAL Česká republika s.r.o. je být příkladnou společností. Chceme pomoci učinit svět krásnějším místem. Klademe velký důraz na poctivost a zřetelnost, a proto jsme se zavázali k budování silných a trvalých vztahů s našimi zákazníky, založených na důvěře a vzájemné výhodnosti. V souladu s touto filozofií je ochrana vašeho soukromí pro nás zásadní a rádi bychom vás prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů informovali o způsobu, jakým sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Nevyžadují-li platné právní předpisy výslovný souhlas, níže uvedeným způsobem, souhlasíte se (i) shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů; a (ii) převodem vašich osobních informací mimo území České republiky (a to i v zemích mimo Evropskou unii).

 

1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?

Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky, aplikace, online hry a jakékoliv jiné on-line iniciativy, které jsou ve vlastnictví skupiny L'Oréal Group, během níž jsou osobní údaje zpracovávány. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být zmíněny na našich stránkách prostřednictvím odkazů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud to právní předpisy vaší země vyžadují, může být toto Prohlášení o ochraně osobních údajů doplněno o místní specifika, viz níže.

 

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

S vaším předchozím souhlasem, při použití našich Médií, můžeme shromažďovat a zpracovávat všechny nebo některé z následujících informací:

 

3. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

Můžeme shromažďovat vaši IP adresu a typ prohlížeče pro správu systému a / nebo statistické účely a bez identifikace jakékoli další individuální informace.

V některých případech můžeme také používat cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažených na vašem přístroji, pokud použijete naše stránky. Budeme hlavně používat soubory cookie, abychom vás rozpoznali, když příště navštívíte Média a abychom dále zobrazili obsah, který odpovídá vašim zájmům.

Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení cookies, ale to můžete snadno změnit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebude pravděpodobně možné použít některé části našich stránek.

Více informací o cookies najdete zde.

 

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme především pro správu našeho vztahu se zákazníky a potencionálními zákazníky a zejména proto, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a požadavky nebo pro zasílání novinek a informací o našich výrobcích, značkách, činnostech a / nebo našich stránkách, které by vás mohly zajímat. 

Vaše informace také používáme ke zlepšení vaší digitální zkušenosti na našich stránkách: abychom pochopili vaše zájmy o naše stránky a jejich obsah, abychom spravovali váš online účet, abychom pochopili vaši reakci na naše činnosti, abychom zpracovali vaše platby, abychom zajistili, že jsou vám naše stránky prezentovány co nejefektivněji a abychom vaše data náležitě chránili před podvodným jednáním.

 

5. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vždy nás můžeme kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky (viz kontaktní údaje uvedené v podmínkách použití stránek, které právě používáte), abyste zjistili, jaké údaje o vás zpracováváme. 

Pokud zjistíte, že jsou informace, které o vás zpracováváme nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete po nás požadovat jejich okamžitou opravu či doplnění.

Můžete také vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo se sdílením vašich údajů s třetími osobami pro takový účel.

V neposlední řadě můžete požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které o vás zpracováváme. Nicméně upozorňujeme, že můžeme uchovávat záznamy o zpracovávaných údajích pro účely archivace (obzvláště vyžaduje-li to zákon).

 

6. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Není-li v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, můžeme sdílet vaše informace s osobami ve skupině L´Oréal nebo s poskytovateli našich služeb (například naše webové agentury, které spravují naším jménem některé internetové činnosti) a / nebo partneři pro výše uvedené účely, avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k plnění úkolů, které jim byly svěřeny. Tito lidé vás mohou kontaktovat přímo na základě informací, které jste nám poskytli.

Vezměte prosím na vědomí, že striktně vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje pouze k provozu služby. Požadujeme, aby tito obchodní partneři vykonávali veškerou činnost v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a aby věnovali velkou pozornost důvěrnosti vašich dat.

 

7. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše informace jsou uloženy buď v našich databázích, nebo v databázích poskytovatelů našich služeb.

V některých případech, a zejména z technických důvodů, tyto databáze mohou být uloženy na serverech umístěných mimo zemi, ve které jste vaše osobní údaje původně poskytli (včetně mimo Evropské unie).

 

8. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

Hlavně kvůli mezinárodnímu rozměru L'Oréal Group, a s cílem optimalizovat kvalitu služeb, výše uvedenému sdělování informací může zahrnovat i přenos osobních údajů mimo vaši zemi a / nebo do zemí nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor, jehož právní předpisy o ochraně osobních údajů se liší od těch, které jsou v Evropské unii.

V takovém případě, aplikujeme přísná opatření, fyzická, organizační, procesní, technická vztahující se k zaměstnancům podílející se na zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost osobních údajů.

 

9. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ?

Naším cílem je vždy udržet vaše data v bezpečí jak je to jen možné, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení cíle sledovaného zpracováním. Z tohoto pohledu jsme implementovali vhodná bezpečnostní, technologické a organizační opatření, aby se maximálně zabránilo jakémukoli neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.

Prosím vezměte na vědomí, že můžeme pozměnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na těchto stránkách.

 

10. MÍSTNÍ SPECIFIKA

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L‘ORÉAL Česká republika s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem

č. 101/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, atd.

Dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly chráněny po celou dobu jejich zpracování, aby byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, pro stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, abychom vás o zpracování vašich osobních údajů informovali, což činíme například prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, ale také prostřednictvím jednotlivých služeb, které vám poskytujeme. Sledujte proto pečlivě naše další prohlášení.

Pokud nám poskytnete příslušný souhlas, můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pro obchodní a marketingové účely, včetně posílání obchodních sdělení, abyste mohli získávat aktuální informace o našich výrobcích, trendech, značkách či nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme pro uvedené účely sami. Jiným subjektům vaše osobní údaje nepředáváme ani je nezpracováváme pro jiný účel. Vaše osobní údaje nám k takovým účelům poskytujete dobrovolně a jste oprávněni váš souhlas kdykoli písemně odvolat. Vezměte ,prosím, na vědomí, že obchodní sdělení budou vždy řádně označena s tím, že v případě SMS či MMS obsahující obchodní sdělení může být zpráva uvedena písmeny “OS” jako obchodní sdělení.

Pokud vás při jakékoli markentingové činnosti vyzveme k zaslání fotografií, slovních vyjádření či videí, vždy vás požádáme o souhlas se zpracováním takových osobních údajů a stejně tak jako o souhlas s užitím podobizen a hlasů osob zobrazených v takových médiích, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Součástí takového souhlasu je vždy příslušné poučení.

Prosím vezměte na vědomí, že jsme implementovali celou řadou organizačních a technických opatření k tomu, abychom vaše osobní údaje náležitě chránili.

Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či pokud byste požadovali opravu, doplnění či odstranění některého osobní údaje, prosím, obraťte se na nás písemně či telefonicky. Kontaktní údaje jsou zde: L´Oréal Česká republika s.r.o., telefonní číslo:  844 16 16 16.

Zároveň sdělujeme, že se ve věci zpracovávání vašich osobních údajů můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.