Souhlas se zpracováním údajů

Svým kliknutím výslovně souhlasím, že mnou zde uvedené osobní údaje budou automaticky i manuálně zpracovávány společností L´ORÉAL Česká republika s.r.o., IČ 60491850, Plzeňská 11/2013, Praha 5 jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené údaje mohou být v agregované podobě zpřístupněny mateřské společnosti správce pro statistické účely. Souhlas poskytuji na dobu 10 let od jeho poskytnutí. Beru na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i právo požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav a další práva dle § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Dále mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.